Video Phỏng vấn

Halloween: Interview with Kavie Tran

Quý vị đang xem Video clip với nguồn Youtube, nếu quý vị bị trở ngại khi xem trên nguồn Youtube thì xin mời vào mp3.zing.vn và tìm tên ca sĩ Kavie Tran để được xem trực tiếp trên nguồn Zing.

Halloween: Interview with Kavie Tran

Interview with ca si Kavie Tran at Lucky Dragon Z

TOP
Kavie Trần
facebook.com